آخرین خبرها

» موضوع:دنیای ضرب المثل ها
10 بهمن 1398, 14:22

انواع ضرب المثل ایرانی:

1- ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ

2- ضرب المثل با اون زبون خوشت، با پول زيادت، يا با راه نزديكت !

3- ضرب المثل اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن !

4- ضرب المثل اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه !

5- ضرب المثل پیش از چوب غش و ریسه می رود

6- ضرب المثل بازبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشد

7- ضرب المثل با پا راه بري كفش پاره ميشه، با سر كلاه !

... برچسب ها :  المثل ایرانی گفتند بابات سوراخ بپوشی، بیرون توانگری انواع بازبان میشه، سیاهه خوشت، آهنین زیادت، سفیده، مردی، نزدیکت فروشی ابلهان
دسته بندی :   سرگرمی / دنیای ضرب المثل ها
آدرس لینک کوتاه:  http://bijaronline.ir/?newsid=1315
» موضوع:دنیای ضرب المثل ها
24 آذر 1398, 09:28

انواع ضرب المثل ایرانی:

1- ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ

2- ضرب المثل با اون زبون خوشت، با پول زيادت، يا با راه نزديكت !

3- ضرب المثل اگه مردی، سر این دسته هونگ ( هاون ) و بشکن !

4- ضرب المثل اگه بگه ماست سفیده، من میگم سیاهه !

5- ضرب المثل پیش از چوب غش و ریسه می رود

6- ضرب المثل بازبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشد

7- ضرب المثل با پا راه بري كفش پاره ميشه، با سر كلاه !

8- ضرب المثل به يكي گفتند : بابات از گرسنگي مرد . گفت : داشت و نخورد ؟ !

9- ضرب المثل بمرگ ميگيره تا به تب راضي بشه !

10- ضرب المثل ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو می روی به ترکستان است

11- ضرب المثل تا مردم سخن نگفته باشد عیب و هزش نهفته باشد

... برچسب ها :  ضرب المثل ضرب المثل های ایرانی
دسته بندی :   سرگرمی / دنیای ضرب المثل ها
آدرس لینک کوتاه:  http://bijaronline.ir/?newsid=1132
» موضوع:دنیای ضرب المثل ها
15 مرداد 1398, 10:55

کاربرد ضرب المثل:

ضرب المثل آواز خر در چمن این ضرب المثل در مواردی بکار می‌رود که شخص فکر می‌کند تواناتر از دیگران است.

... برچسب ها :  پادشاه ضرب المثل خواندن دلنشین مسخره
دسته بندی :   سرگرمی / دنیای ضرب المثل ها
آدرس لینک کوتاه:  http://bijaronline.ir/?newsid=1055
» موضوع:دنیای ضرب المثل ها
31 اردیبهشت 1398, 11:26

ضرب المثل دزد باش و مرد باش کنایه از اشخاصی است که اگر کار اشتباهی انجام می‌دهند اما اصول انسانیت و جوانمردی را زیر پا نمی‌گذارند.

... برچسب ها :  کاروانسرا ضرب المثل نگهبانان دزدها بیچاره
دسته بندی :   سرگرمی / دنیای ضرب المثل ها
آدرس لینک کوتاه:  http://bijaronline.ir/?newsid=867
» موضوع:دنیای ضرب المثل ها
14 اردیبهشت 1398, 22:21

کاربرد ضرب المثل: فیلش یاد هندوستان کرده به یاد گذشته، کسی، چیزی یا جای مورد علاقه خود افتادن و شوق بازگشت به آن پیدا کردن.

... برچسب ها :  هندوستان ضرب المثل فیلش گذشته، افتادن علاقه هیچکس طبیبی تجربه
دسته بندی :   سرگرمی / دنیای ضرب المثل ها
آدرس لینک کوتاه:  http://bijaronline.ir/?newsid=809
» موضوع:دنیای ضرب المثل ها
1 اسفند 1397, 09:36

اگر کسی بخواهد زورگویی را نصیحت کند و به او بفهماند که نتیجه کارهای بد هرکس به خودش بر می گردد ، ضرب المثل زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود را برایش بکار می برد.

... برچسب ها :  
دسته بندی :   سرگرمی / دنیای ضرب المثل ها
آدرس لینک کوتاه:  http://bijaronline.ir/?newsid=606
» موضوع:دنیای ضرب المثل ها
15 مهر 1397, 15:59

ضرب المثل به هزار و یک دلیل به افرادی گفته می‌شود که از فاجعه کار مطلع نیستند اما اصرار به گفتن آن دارند.

... برچسب ها :  توپچی افطار باروت مامور قربان اعتراض بالکن
دسته بندی :   سرگرمی / دنیای ضرب المثل ها
آدرس لینک کوتاه:  http://bijaronline.ir/?newsid=281
» موضوع:دنیای ضرب المثل ها
4 مهر 1397, 16:07

داستان ضرب المثل اگر خیلی باسوادی برو خط پیشانی خودت را بخوان کاربرد ضرب المثل اگر خیلی باسوادی برو…

... برچسب ها :  
دسته بندی :   سرگرمی / دنیای ضرب المثل ها
آدرس لینک کوتاه:  http://bijaronline.ir/?newsid=220