bijar
سایت در تاریخ یکشنبه, 31 شهریور 1398به روز رسانی شد

معدوم سازی 7500 کیلوگرم فراوردهای خام دامی غیر قابل مصرف /انجام 4 هزار بازرسی

معدوم سازی 7500 کیلوگرم فراوردهای خام دامی غیر قابل مصرف /انجام 4 هزار بازرسی

رئیس دامپزشکی شهرستان بیجار از انجام 4 هزار بازرسی از مراکز عرضه فرآوردهای خام دامی و رستوران ها و غذاخوریهای سطح شهر بیجار خبر داد و بیان داشت در این راستا 7500 کیلو گرم موادخام دامی غیر مجاز معدوم شده است.