آخرین خبرها

رئیس مدیریت بحران بیجار:غرق شدن جوانان بیجار به یک معضل تبدیل شده است

رئیس مدیریت بحران شهرستان بیجار با بیان اینکه در شهرستان بیجار همواره با غرق شدن جوانان این شهرستان رو به رو هستیم گفت: با درایت، توجه، آموزش و اطلاع رسانی به خانواده ها می توان جلوی این خطر را گرفت .

ادامه خبر
+1